Mladá generace v Pražské Arcidiecézi
Úvod>projekty

Zde prezentujeme aktivity, které jsou organizovány, garantovány či podporovány přímo pražskou arcidiecézí. Jejich smyslem je buď podpora rozvoje dílčích aktivit, vzájemné propojení nebo jde o programy jejichž realizace přesahuje možnosti dílčích subjektů (farností, hnutí, řádů a jiných organizací).