Mladá generace v Pražské Arcidiecézi

FORMY KURZU

Kurz se uskutečňuje především během víkendových programů, ale některé aktivity se dějí i mezi jednotlivými společnými víkendy individuálně nebo v menších skupinách. Vrcholem prvního roku je navíc společný 4 denní pobyt mimo Prahu.  

VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ ZAHRNUJE:

  • interaktivní semináře na různá témata
  • společné modlitby a slavení eucharistie
  • diskusní skupiny
  • individuální čas ke ztišení
  • cvičení a osvojování konkrétních aktivit
  • společnou i individuální zábavu

Snažíme se, aby jakákoliv činnost měla svůj jasný účel. Například aktivity a hry nejsou vybírány náhodně, mají většinou význam jak pro účastníky samotné, tak pro skupinu jako takovou, ale slouží zároveň jako návod a inspirace jak určitou aktivitu uplatnit jinde v praxi. 

Každý účastník obdrží speciální šanon, do kterého během kurzu vkládá patřičné materiály. 

Každá skupina má svého tzv. "kouče", což je člověk, který doprovází členy své skupiny jak v jejich osobním růstu, tak v jejich službě. Účastníci jsou s ním v úzkém kontaktu, mohou se na něj obrátit v případě různých záležitostí, s prosbou o radu apod. Kouč také organizuje individuální úkoly, na kterých mají účastníci během kurzu samostatně pracovat. Skupina se také může několikrát do roka sejít a mít svůj vlastní program, kterým nemusí být jen řešení "pracovních záležitostí", ale může jít o zábavu a příjemně strávený společný čas (např. bowling, grilování, výlet, filmový večer, hospůdka, ...)