Mladá generace v Pražské Arcidiecézi

 
OBSAH KURZU
 
Animátorský kurz je ve skutečnosti souhrnný název pro TŘI UCELENÉ PROGRAMY. Každá část trvá jeden rok a vzájemně na sebe navazují. Je možné absolvovat jednu, dvě nebo všechny tři části. Zájemce se vždy zavazuje na jeden rok, tedy do první, druhé nebo třetí části (pochopitelně popořadě). 

TŘI ROVINY KURZU:
 
Základem je náš OSOBNÍ ŽIVOT ve čtyřech oblastech (viz obrázek). Ten je založen na zkušenosti, z níž se rodí vnitřní poznání, které formuje náš charakter a postojeNa tom stojí důležité DOVEDNOSTI, které můžeme uplatit v praxi. Poslední rovinou jsou ZNALOSTI potřebné pro určitou orientaci v různých oblastech a tématech, které jsou pro nás důležité (např. ze sféry teologie, psychologie, apod.).
 
 

Přestože se vše prolíná se vším, v každém roce kurzu tak trochu dominuje jedna rovina:

  • První rok je orientovaný především na osobní růst, jelikož by nemělo příliš smysl pracovat na tom ostatním, pokud bychom neměli sami v sobě věci nějak srovnané.
  • Druhý rok se zaměřuje víc na praxi a konkrétní využití různých nástrojů a "know how" jak pro nás osobně, tak pro naší službu. (Např. timemanagement, skupinová dynamika, práce s hrou apod.)
  • Třetí rok přináší určitý širší vhled do klíčových věcí a teoretických základů, což umožňuje lépe porozumět souvislostem (např. v oblasti pedagogiky a psychologie), obhájit své názory a postoje (např. vysvětlovat svou víru před nevěřícími) a předávat to druhým (dovednost vyučování, katecheze). 

ŠKOLENÍ HLAVNÍCH VEDOUCÍCH TÁBORŮ

‌V rámci kurzu je také možné získat certifikát pro hlavního vedoucícho uznaný MŠMT. Každý zájemce má možnost absolvovat zvláštní program během druhého nebo třetího roku.