Mladá generace v Pražské Arcidiecézi
Úvod>Poslání

Poslání Arcidiecézního centra mládeže


Arcidiecézní centrum mládeže je pověřeno biskupem, aby přispívalo k tomu, že mladí lidé najdou v pražské arcidiecézi místa a prostředí, kde budou moci žít a rozvíjet své křesťanství naplno. To znamená nejen čerpat pro svůj osobní i duchovní růst, ale také sloužit druhým.


Poslání ADCM vystihují tři klíčová slova:
PODPORA - ROZVOJ - SPOLUPRÁCE


To se promítá ve dvou rovinách:

1) SLUŽBA ZAMĚŘENÁ NA KOMUNITNÍ ŽIVOT   Znamená podporu různých lokálních skupin nebo aktivit, ale také vytváření širší komunity a propojení na diecézní, celostátní nebo mezinárodní úrovni.

2) SLUŽBA ZAMĚŘENÁ NA JEDNOTLIVCE  Znamená nabídku programů pro rozvoj osobního poslání i dobrovolnictví, informační servis, ale i podporu osobní sounáležitosti s diecézí i širší církví.

Křesťanství není pouhý světonázor, ale reálný životní styl. Nežije se individuálně, ale ve společenství s druhými - v církvi. Katolická církev sestává z místních církví, tzv. diecézí. V čele diecéze stojí biskup jakožto pastýř a nástupce apoštolů. Život katolických křesťanů se v diecézi soustředí ve farnostech, v různých komunitách nebo aktivitách. Lidé přirozeně vyhledávají společnost těch, kteří jsou podobného založení a v podobné životní situaci. Tedy i mladí lidé potřebují žít svůj křesťanský život v rámci svojí generace.

        

reklama
reklama