Mladá generace v Pražské Arcidiecézi
Úvod>Kontakty>Pracovníci ADCM

Pracovníci ADCM

Arcidiecézní centrum pro mládež nechce být pouhým centrem ve fyzickém slova smyslu (kancelář). Snaží se být sociálním prostorem, kde se rodí nové myšlenky, který inspiruje, motivuje, dává podněty, ale také shromažďuje informace o aktuáním dění, aby je mohl šířit do obecného povědomí. Zároveň je prostorem spolupráce různých dílčích pastoračních subjektů. 

Toto nemůže být věcí několika osob, ale přepokládá to účast širokého spektra více či méně zapojených lidí. Jsou zde však pracovníci, kteří mají mají komunikační, případně koordinační funkci, nebo vedou jednotlivé projekty. Neváhejte je kontaktovat - viz níže. Nejbližšími spolupracovníky jsou pak kněží, kteří podporují mládež v jednotlivých vikariátech - tzv. Vikariátní rádcové mládeže (kontakty zde)

        P. Vojtěch Smolka, ředitel ADCM, administrátor farnosti Praha-Kunratice,
        duchovní vedení centra Nazaret.

        smolka.vojtech@gmail.com
        (732 106 466)

‌        Bc. Lukáš Matys, pastorační pracovník ADCM 

        lukas.matys@gmail.com  (preferuje)
        (731 625 962)

        matys@apha.cz

 

 

        Lucie Haschková, pastorační pracovnice ADCM

        haschkova@apha.cz

‌        Alena Váchalová, administrativní pracovnice

        alieliska@seznam.cz
        (731 625 940)