Mladá generace v Pražské Arcidiecézi
Úvod>projekty>Animátorský kurz>CO ZNAMENÁ "ANIMÁTORSKÝ"?

CO ZNAMENÁ "ANIMÁTORSKÝ"?

Slovo "animace" je odvozeno od latinského "anima" = duše, život. Animovat tedy znamená oživit a přeneseně dát něco do pohybu nebo rozhýbat! A to se zdaleka netýká jen kreslených postaviček nebo počítačové grafiky. Stále více se v současnosti toto slovo používá v souvislosti s lidmi a skupinami osob. 

Leitmotivem našeho animátorského kurzu je "život v pohybu". Jde tedy o to rozhýbat jak náš vlastní život, náš vzta h k sobě samým, k druhým lidem a samozřejmě k Bohu, a také rozhýbávat svět kolem nás. 

Každý křesťan má být jakýmsi animátorem. Tedy člověkem, který se stará o svůj osobní rozvoj a kterému zároveň není lhostejný svět, ve kterém žije. Naopak má být člověkem, který kolem sebe probouzí život. A to se může týkat úplně každého, podle jeho schopností, zájmů nebo povolání. 

Jako křesťané věříme, že člověk může nacházet hodně pozitivních věcí, které mu pomáhají k rozvoji, ale největší a konečné naplnění může najít jen ve vzta hu s Bohem. Křesťanům tedy záleží na tom, aby se šířilo evangelium - zpráva o Boží lásce, aby se lidé osobně setkali s Ježíšem Kristem a aby to proměnilo jejich život. 

Animátor je v našem pojetí ten, kdo jednoduše chce nějak přibližovat Boha lidem kolem sebe a přispívat k tomu, aby šli společně dobrým směrem. Kvůli tomu nemusí vyvíjet kdovíjak speciální aktivity. Na druhou stranu věříme, že každý je obdarovaný a je potřeba toto v sobě objevit a ještě důležitější je, využít to pro dobro druhých lidí. Někdo má dar vést skupinu mladých, někdo se rád podílí na chodu a přípravě aktivit, někdo rozumí technice, někoho baví filmování, někdo má hudební talent... Každý se podílí na animaci. Tak vzniká něco, čemu se říká "živá církev". Církev, která může něco přinášet tomuto světu. Taková Církev se neudělá sama. Ačkoliv ten rozhodující je vždycky Bůh, Duch svatý, přesto nás potřebuje, abysme mu pomáhali animovat, probouzet, oživovat, rozhýbávat...