Mladá generace v Pražské Arcidiecézi

VYBRANÉ TIPY

   YOUCAT YOUr CATechism, je v celku zdařilý pokus o systematickou interpretaci různých aspektů křesťanské víry a praxe jazykem, který je blízký dnešnímu mladému člověku. Kromě katechimu vyšly i další tři publikace - Modlitby, Svátost smíření a Příprava na biřmování. Jsou to kvalitní pomůcky pro vaší práci ve společenství. 
  DĚLAT TĚŽKÉ VĚCI Kniha s podtitulem "Vzpoura teenagerů proti nízkým očekáváním" může být dobrým základem pro vás osobně a pro vaší službu v církvi. Bratři Harrisové povzbuzují mladé čtenáře, aby se v životě nepouštěli snadnou cestou, aby přijali zodpovědnost a aktivně využili čas i potenciál, který do nich Bůh vložil. Ten, kdo tuto výzvu přijme a s odvahou vykročí ze svého bezpečí, bude svědkem Božího jednání ve svém vlastním životě i ve svém okolí.
  SÍLA MODLITBY TEENAGERA Jak velkou moc může mít i v životě teenagera modlitba? Kniha se dotýká všech základních problému teenagerů a text, graficky pro mladé velmi atraktivní, autorka prokládá autentickými výroky teenagerů, s nimiž dlouhodobě pracovala. Hodí se jako motivační nástroj pro společenství v oblasti modlitby. 
  HRANICE V CHOZENÍ Mnozí lidé v období namlouvání spolu "chodí" poněkud nevhodným způsobem. Obvykle pak zakusí zranění a bolest. Chození však může probíhat dobře a přinést do života dospívajícího nebo mladého dospělého dobré věci – mimo jiné i jeho osobní dozrávání. Pohled na chození jako na výzvu pro osobní růst může být zajímavý základ pro přípravu témat vašich setkání.
   K JÁDRU KŘESŤANSTVÍ Nejpopulárnější kniha známého autora C. S. Lewise, kde odhaluje různé klíčové věci v křesťanství. Může být dobrým odrazovým můstkem pro přípravu témat ve společenství.
   MOST Půlhodinový česko-americký film (2004), který byl nominován na Oscara a získal ocenění na mnoha prestižních filmových festivalech, vypráví příběh o blízkém vztahu mezi železničářem a jeho malým synem. Téma oběti a vykoupení je tu podáno velmi silně a přitom bez kazatelského tónu či sentimentality.
  ŠTĚSTÍ ZAČÍNÁ UVNITŘ „Přirozeným stavem bytosti jménem člověk je být šťastný. Věřím, že Bůh nás stvořil k tomu, abychom byli šťastní nyní v tomto světě i navěky ve světě příštím. Z toho logicky plyne: Pokud je člověk stále nešťastný, něco není v pořádku. Něco chybí.", říká autor knihy. Jde o publikaci, členěnou do různých kapitol, které mohou sloužit jako zajímavý podklad pro témata ve společenství. 

Publikace a ostatní média jsou k dostání zejména u těchto křesťanských subjektů:

  ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO Organizace založená Českou biskupskou konferencí, která je součástí celosvětové Katolické biblické federace. Jejím posláním je sloužit Božímu slovu. Připravuje tedy materiály a různé pomůcky, které je možné využít při praktické práci s Biblí. 
  ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST Největší český distributor Biblí a publikací biblické teologie. Nabízí i řadu biblických pomůcek, které se velmi hodí pro práci s Biblí a přípravu biblických témat a programů. 
  NAKLADATELSTVÍ PAULÍNKY Kongregace Paulínek má za své poslání šíření evangelia aktuálními mediálními prostředky. Nabízí tedy nejen množství literatury, ale také jiná média. Kromě toho přichází s různými aktivitami a na internetu nabízí inspirace, např. zasílání e-mailových zamyšlení.
 

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ

České katolické nakladatelství nabízející veliké množství knih z oblasti spirituality a teologie. 
  NAKLADATELSTVÍ NÁVRAT DOMŮ České křesťanské nakladatelství nabízející veliké množství knih z oblasti spirituality a praktického křesťanského života. Najdete zde mnoho publikací, které jsou vyloženě zaměřeny na mladé lidi. 
  NAKLADATELSTVÍ SAMUEL České křesťanské nakladatelství nabízející veliké množství knih z oblasti spirituality a praktického křesťanského života. Najdete zde mnoho publikací, které jsou vyloženě zaměřeny na mladé lidi. 
  INTERNETOVÝ OBCHOD GIMEL.CZ Internetový obchod, který je úzce propojen s křesťanským hudebním vydavatelstvím Rosa, nabízí kromě publikací především spoustu hudebních nosičů s profesionální křesťanskou hudbou a také řadu pomůcek a nástrojů, včetně např. křesťanského oblečení. 
  NAKLADATELSTVÍ PORTÁL Nakladatelství, které sice nevydává pouze křesťanské knihy, za to ovšem nabízí množství publikací z oblasti pedagogiky a psychologie, které je možné velmi dobře využít v práci s lidmi. 
  NAKLADATELSTVÍ CESTA Brněnské nakladatelství, které sice nechrlí tak velké množství titulů, za to však jejich knihy stojí za to.