S ohledem k aktuální situaci nemohou být akce, při kterých se lidé setkávají, proto všechny akce jsou do odvolání zrušené. Přesto bychom vás chtěli pozvat, abyste se spojili v modlitbě. Zveme také k tomu, abyste se třeba ve společenstvích setkali on-line, navzájem se povzbudili a společně, byť na dálku, se modlili.

Protože se nemůže uskutečnit diecézní setkání mládeže v plánované podobě, zveme ke sledování krátkého bloku programu na TV Noe v sobotu 4. 4. 2020 v 17:00: dá-li Bůh, měla by být katecheze otce biskupa Zdenka Wasserbauera, svědectví, otázky a odpovědi otce biskupa Tomáše Holuba a mše svatá, kterou bude předsedat otec biskup Martin David.