Posynodní apoštolskou exhortaci Christus vivit k mladým lidem i k celému Božímu lidu si nyní můžete zdarma stáhnout na webu Karmelitánského nakladatelství: https://knihazdarma.ikarmel.cz/

Doporučujeme ke čtení a rozjímání, v textu je mnoho zajímavých a krásných podnětů pro náš život.