Společenství najdete tam, kde se dlouhodobě a pravidelně scházejí mladí lidé.

Jsou to skupiny a aktivity otevřené přijímat mezi sebe nové lidi. Věříme, že člověk může nejlépe růst právě díky tomu, že zakotví na některém takovém místě a nepřichází jen „ochutnávat“ nebo „konzumovat“, ale může také přinášet něco ze sebe a svých obdarování.

Farní komunita mládaže

Širší společenství / okruh mladých lidí v rámci určité farnosti, vikariátu apod., kde se pohybuje kolem 20 a více lidí. Setkávání může probíhat v různých skupinách a rozličných aktivitách (např. kapela, mše pro mládež, víkendové akce apod.) a nabízí mnoho otevřených aktivit pro všechny zájemce. 

Skupiny a společenství

Uskupení, kde počet účastníků setkávání obvykle nepřesahuje cca 15, max. 20 osob a jedná se konzistentní okruh lidí, třebaže někteří mohou tvořit jádro a jiní jsou občasní účastníci. Tato společenství jsou obvykle otevřená v tom smyslu, že můžete přijít po předchozí domluvě.

Uzavřené skupiny

Skupinky s menším počtem lidí (cca do 8-10) a jejich význam tkví  tom, že se v něm lidé velmi dobře znají a mohou mít k sobě větší důvěru a být si bližší. Skupina může přijmout někoho nového po předchozí domluvě a souhlasu všech členů. Uzavřená společelsntví zde prezentujeme především kvůli přehledu o situaci v diecézi a jako inspiraci pro zakládání dalších menších skupinek.

Přidejte nové místo

Víte o něčem, co by se také mělo objevit v seznamu míst i na mapě? 
Napište nám o tom a my to zařídíme.