Katolický domov studujících

Rádi bychom upozornili na to, že v Praze je Katolický domov studujících. Jde o církevní školské ubytovací zařízení, zřizované sestrami dominikánkami, které poskytuje ubytování a celodenní stravování studentkám středních a vyšších odborných škol v Praze.

Katolický domov studujících nabízí budoucím žačkám a studentkám pocházejícím ze
vzdálených míst ČR, možnost ubytování v centru města Prahy, které jim umožní snadnou dostupnost jejich středních škol. V případě zájmu o více informací si můžete stáhnout plakátek.