Projekty

KURZ LIFT

Dvouletý program pro mladé ve věku od 16 do cca 26 let, zahrnující každý rok 6 víkendů a letní camp. Od podzimu 2019 probíhá LIFT 19, kterého se nyní účastní přes 40 mladých.

Jako křesťané věříme, že opravdu naplněný život dává Bůh. Ve vztahu s ním můžeme více poznat, kdo jsme, co je v nás ukryto, k čemu jsme povoláni a jak můžeme žít, abychom byli šťastní. Přestože vám LIFT nabídne krásné myšlenky, principy, inspirace, nápady a způsoby, jak něco chápat nebo dělat, jde o něco víc: o dobrodružnou cestu objevování sebe sama, tajemství života i Boha. A je to právě On, který může pozvednout náš život.

Nový běh kurzu, LIFT 21, chceme nabídnout od podzimu 2021. PŘIHLAŠOVÁNÍ BYLO SPUŠTĚNO 13. BŘEZNA 2021.

Víkendovky v Nazaretě

Jednorázová víkendová setkání v Nazaretě pro mladé od 11 do cca 15 a od cca 15 do 19 let. Během školního roku je pět víkendů pro mladší a pět pro starší.

Jednotícím prvkem každé víkendovky je vybrané téma. Během víkendu je na toto téma připravený duchovní, zábavný, sportovní a odpočinkový program. Důležitým prvkem je také zkušenost křesťanského společenství vrstevníků a věřících kamarádů.

Na jednotlivé víkendy je třeba se předem přihlásit, přihlášku s pozvánkou na danou víkendovku najdete vždy dva až tři týdny před jejím konáním v aktualitách.

Bohužel z důvodu koronavirové pandemie víkendovky nemohou být. Jakmile to situace dovolí, budou obnoveny.

Runway camp

Letní tábor pro mladé křesťany od 15 do cca 19 let, kteří chtějí něco prožít a nově vykročit s Bohem.

Koná se v srpnu na Hoře Matky Boží v Králíkách. Pro účastníky je připraven během školního roku také víkend Heliport v Nazaretě.

Ranvej je dráha, ze které vzlétají letadla. Podobně se chceme také my ve svém duchovním životě odlepit od země a vykročit (nebo znovu vykročit) na cestě k Bohu. A jak mohou dosvědčit mnozí, kteří již v minulých letech na Runway campu byli, opravdu to stojí za to. Nové nadšení pro život s Bohem, hlubší zkušenost modlitby, krásná přátelství i pohled na život v Boží perspektivy.

Podívejte se na bližší informace a třeba se i přihlaste, přihlašování na camp v roce 2021 je od 26. února 2021.

Invenio pro školy

Třídenní programy pro školní třídy žáků druhého stupně ZŠ a studentů SŠ a víceletých gymnázií.

Každý kurz je veden týmem zkušených lektorů a je tvořen tematickými, diskusními, pohybovými i netradičními aktivitami. Vycházíme z toho, že člověk se učí nejlépe tím, co sám prožije.

Název Invenio (z lat. objevovat) naznačuje náš cíl, aby se žáci lépe zorientovali ve svém životě a mohli objevovat a rozvíjet postoje i dovednosti, které jim pomohou ke smysluplnému a spokojenému životu v dnešní dynamické společnosti.

Rádi vám dáme podrobnější informace o možnostech objednání kurzu, nabídneme konkrétní termíny pro kurz a přizpůsobíme kurz na míru.

Taxiway camp

Nový název, nový tým, nový camp. Tábor pro mladé křesťany od 12 do cca 15 let, kteří chtějí prožít něco nového s Bohem. Inspirováno Runway campem.

Letošní první ročník se koná, dá-li Bůh, v 25.-30. července 2021 na Hoře Matky Boží v Králíkách. Společná cesta tam i zpět.

Taxiway je příjezdová cesta k ranveji. Abychom mohli skutečně vzlétnout, potřebujeme se nejprve připravit ke startu a dostat na ranvej života s Bohem. Není právě toto příležitost, jak pro to něco udělat? Možná vás někdo v dětství nechal pokřtít a vedl k víře, ale nenazrál čas k tomu, abyste se pro osobní víru, vztah s Bohem a opravdový křesťanský život rozhodli sami?

Podívejte se na bližší informace na plakátku zde a třeba se i přihlaste, kapacita campu je omezená.

Arcidiecézní ples mládeže

Příležitost k neformálnímu přátelskému setkání mladých křesťanů v rámci pražské arcidiecéze.

Arcidiecézní ples mládeže bývá většinou v pátek nebo v sobotu před první adventní nedělí. V roce 2020 se ples kvůli koronavirové pandemii nemohl uskutečnit, doufáme však, že v roce 2021 bude moci proběhnout stejně jako v předcházejících letech. Ples bude, dá-li Bůh, v pátek 26. listopadu 2021 v KC Novodvorská v Praze-Lhotce. Nebude chybět živá hudba k tanci i poslechu, tombola, občerstvení ani skvělé společenství mladých lidí.

Na ples můžete přijít sami, se svými přáteli a blízkými, ale třeba také s celým společenstvím. Poslední varianta je samozřejmě ta nejlepší.

Podrobnější informace, téma plesu, plakátek a pozvánky uveřejníme během léta a podzimu.

Světový den mládeže, SDM

Diecézní oslava Světového dne mládeže, aneb vzájemné setkání mladých v rámci arcidiecéze a setkání s otci biskupy.

Jednou za rok se koná v rámci Světového dne mládeže (SDM) setkání mladých lidí s biskupem v diecézích. Motto setkání, které je od roku 2021 přesunuto na Slavnost Ježíše Krista Krále, resp. na sobotu před ní, vybírá sám papež. V roce 2020 se kvůli pandemii koronaviru uskutečnilo setkání formou on-line, v roce 2021 bude, dá-li Bůh, 20. listopadu 2021 již jako obvykle, a to v Salesiánském středisku mládeže v Praze-Kobylisích.

Doufáme, že při něm nebude chybět nic, co k setkání tohoto typu patří: slavení mše svaté s našimi biskupy, duchovní povzbuzení, workshopy, přednášky na zajímavá témata a zajímaví hosté. SDM je krásnou příležitostí ke společnému setkání a také vzájemnému povzbuzení ve víře.

Podrobnější informace uveřejníme během léta a podzimu.