Arcidiecézní centrum
mládeže Praha

Více než jen místo setkávání mladé generace v pražské arcidiecézi. Křesťané, kterým záleží na budoucnosti církve. Lidé, kteří se chtějí navzájem inspirovat. Mladí, kteří se chtějí spolu se setkávat, navzájem se sdílet a společně se modlit.

Termíny akcí 24/25

Již nyní, s větším předstihem, publikujeme termíny akcí ADCM, abyste s nimi mohli počítat při plánování svého programu:

Termíny víkendů LIFTu najdete na webové stránce kurzu.

Víkendovky pro mladší (11-15 let): 4.-6. 10. 2024, 13.-15. 12. 2024, 14.-16. 2. 2025, 11.-13. 4. 2025, 6.-8. 6. 2025 v Nazaretě.

Víkendovky pro starší (15-19 let): 20.-22. 9. 2024, 15.-17. 11. 2024, 17.-19. 1. 2025, 21.-23. 3. 2025, 16.-18. 5. 2025 v Nazaretě.

Arcidiecézní setkání mládeže: 23. 11. 2024 v Kobylisích.
Arcidiecézní ples mládeže: 29. 11. 2024 na Arcibiskupství.

Víkendy pro biřmovance: 14.-16. 3. a 25.-27. 4. 2025 v Nazaretě.
Pouť za povolání: 3. 5. 2025 na Svaté Hoře u Příbrami.

Pokud byste měli nějaký dotaz, neváhejte nás kontaktovat.

LIFT 23 probíhá

KURZ LIFT 23 ZAČAL V ŘÍJNU 2023. PŘIHLAŠOVÁNÍ BYLO JIŽ UKONČENO, ALE NEZOUFEJTE! MŮŽETE SE JIŽ NYNÍ TĚŠIT NA DALŠÍ BĚH KURZU, KTERÝ ZAČNE, DÁ-LI BŮH, NA PODZIM 2025.

LIFT 23 začal o podzimních prázdninách 2023 a bude pokračovat do jara (možná až do září) 2025. Kurz je pro mladé od 16 do cca 24 let a zahrnuje dvanáct víkendů a letní LIFT CAMP.

Pokud toužíte poznat více sebe i svou víru, zažít povzbuzující prostředí, získat důležité dovednosti a znalosti, potkat inspirativní lidi, prohloubit svůj vztah s Bohem, zkrátka pozvednout svůj život, pak LIFT je právě pro vás.

Víkendovky 23/24

S novým školním rokem se opět nabízí víkendovky v Nazaretě, a to v nedávno adaptovaném Nazaretě. Dá-li Bůh, chtěli bychom uspořádat dvě série víkendů, pro mladší (11-15 let) a pro starší (15-19 let).

Termíny víkendů na školní rok 2023/24 jsou následující. Víkendovky pro mladší: 6.-8. 10., 15.-17. 12. 2023, 16.-18. 2., 12.-14. 4., 14.-16. 6. 2024. Víkendovky pro starší: 22.-24. 9., 3.-5. 11. 2023, 19.-21. 1., 15.-17. 3., 17.-19. 5. 2024. Pozvání na aktuální blížící se víkendovky s odkazem na přihlašovací formulář najdete cca tři týdny před víkendovkou mezi aktualitami.

Bezinfekčnost

Díky Bohu covid již nemusíme příliš řešit. Nicméně považujeme za důležité, abychom předcházeli riziku infekčních nemocí.

Pokud se však necítíte zdrávi nebo víte, že jste byli s někým, kdo je nemocný, raději na společné akce a setkání nejezděte.

Na všechna setkání vyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti ze dne zahájení akce. Prohlášení o bezinfekčnosti si můžete stáhnout zde.

„Při různých setkáních jsem viděl, jak Bůh jedná v životě lidí. Tato zkušenost je pro mne velkým povzbuzením ve víře a dává mi motivaci mladé doprovázet.“

P. VOJTĚCH SMOLKA

„Bylo by fajn, aby mladí zůstali mladí duchem po celý život.“

DAGMAR SVOBODOVÁ

„Pomáhat lidem v růstu je pro mě velká věc. A o mladých to platí dvojnásob, protože v nich dřímá obrovský potenciál, síla a naděje.“

LUKÁŠ MATYS

Máte nové nápady? Nebo byste chtěli vylepšit něco, co už existuje?

Dejte vědět. Nové věci se většinou rodí tak, že přijde nápad, ale u něj nezůstane. Arcidiecézní centrum mládeže rozhodně není jen organizace, úřad nebo kancelář. Je místem, kde mohou mladí společně růst, navzájem se inspirovat a to nejlepší uskutečňovat.