Společenství

Malá společenství

Naším klíčovým posláním je podpora společenství mladých, například ve farnostech.

Jsme přesvědčeni o tom, že mladý člověk roste ve víře tehdy, když sdílí svou víru s druhými, když není jenom konzumentem toho, co je pro něj připraveno, ale přináší něco ze sebe a svých obdarování druhým.

Jedním z cílů, které sledujeme při přípravě našich projektů, je to, aby mladí lidé zakusili krásu společenství a získali tak touhu utvářet společenství také ve svých farnostech a na místech, kde žijí. Nadšení ze života s Bohem a živá víra se pak mohou šířit, mladí chtějí ve víře dále růst a také svou zkušenost sdílet s druhými.

P. Vojtěch Smolka, ředitel Arcidiecézního centra mládeže

Místa setkávání

Farní komunita mládeže

Větší společenství mladých lidí v rámci farnosti nebo vikariátu. Konkrétní setkávání může probíhat v různých skupinách a při různých aktivitách, jako jsou např. kapela, mše svatá pro mládež nebo víkendové akce. Nabízí otevřené aktivity pro všechny. 

Otevřené skupiny a společenství

Počet účastníků setkávání obvykle nepřesahuje 15 až 20 osob. Jedná se stálý okruh lidí, třebaže někteří mohou tvořit jádro a jiní přicházejí občas. Tato společenství jsou obvykle otevřená, můžete přijít po předchozí domluvě.

Uzavřená malá společenství

Skupinka s menším počtem lidí, zpravidla do 8 až 10. Výhodou jsou osobní vztahy, větší důvěra a otevřenost. Skupina může přijmout někoho nového např. po předchozí domluvě stávajících členů. Uzavřená společenství uvádíme zejména kvůli přehledu o situaci v arcidiecézi a jako inspirace pro zakládání nových.

Víte o nějakém dalším společenství? Napište nám a my ho rádi doplníme.
Něco nesedí? Napište nám a my rádi informace v mapce aktualizujeme.

Ještě nemáte žádné společenství?
Je čas na změnu.

Pokud máte věřící přátele, určitě si můžete společenství založit, tipy a praktické rady vám rádi poskytneme. Pokud věřící přátele nemáte nebo nevíte, jak to udělat, přijďte se inspirovat, víkendovky v Nazaretě, kurz LIFT a další projekty vám přinesou řadu podnětů. Můžete také mrknout na naše aktuality.