Poslání

Doprovázíme mladé v objevování křesťanských hodnot, rozvíjení osobní víry a života s Bohem ve společenství církve.

Naším posláním je nabídnout mladým křesťanům naší arcidiecéze na cestě víry to, co již přesahuje možnosti jednotlivých farností. Podporujeme malá společenství, nabízíme zkušenost společenství s věřícími vrstevníky těm, kteří ji nemají ve svých farnostech, pořádáme víkendová setkání a formační kurzy, zprostředkováváme setkávání mladých v rámci arcidiecéze a doprovázíme je na cestě dospívání ve víře. V neposlední řadě nabízíme mladým lidem, kteří křesťany nejsou, možnost promýšlet lidské a křesťanské hodnoty a vedeme je k tomu, co je v životě opravdu důležité.

Jak to vzniklo

Arcidiecézní centrum mládeže bylo založeno v 90. letech 20. století s cílem podpořit pastorační péči biskupa o mladé v pražské arcidiecézi.

U zrodu centra mládeže stál mladý kněz P. Jan Balík, který byl začátkem 90. let pověřen pastorací mládeže. Z jeho iniciativy vzniklo v Kunraticích Arcidiecézní centrum života mládeže jako místo přijetí mladých a koncem 90. let byl postaven nový dům Nazaret. V domě bydlel kněz a tým několika mladých lidí, s jehož pomocí se vykonalo mnoho dobrého.

Avšak čas šel dál a nová doba si vyžádala nově promýšlet, jak mladé doprovázet. V roce 2016 jsme přehodnotili přítomnost stálého týmu, propustili „týmáky“ a začali rozvíjet tzv. projekty s větším zapojením dobrovolníků, kteří v Nazaretě nebydlí.

Cílem projektů je především doplnit to, co přesahuje možnosti samotných farností, a nabídnout setkávání pro ty, kteří tuto možnost ve svých farních společenstvích nemají.

A jak je to nyní

Během víkendů se především pro mladé z řad věřících rozvinuly víkendovky, pořádané již ve dvou sériích, a dvouletý formační kurz LIFT. Diecézní rozměr prožívání víry nabízí oslava SDM, Světového dne mládeže, a neformální setkání Arcidiecézní ples mládeže. Určitým doplněním jsou letní tábory, např. Runway camp nebo Taxiway camp.

Ve všední dny jsme v posledních letech rozvinuli projekt Invenio pro školy, třídenní programy pro školní třídy druhého stupně základních škol, střední školy a gymnázia. Jejich cílem je pomoci účastníkům objevovat a rozvíjet postoje a dovednosti, které jim pomohou ke smysluplnému a spokojenému životu v dnešní dynamické společnosti.

Podpora

Podporujeme mladé v tom, aby objevili osobní víru a spolu se svými vrstevníky ji prožívali ve společenství církve.

Rozvoj

Dbáme na to, aby mladí objevili své dary a rozvinuli je ve službě druhým, v církvi i ve společnosti.

Spolupráce

Nabízíme spolupráci farnostem i všem, kteří mladé lidi doprovázejí, a je samotné ke spolupráci vedeme.

Vojtěch Smolka

„V Arcidiecézním centru mládeže a kunratické farnosti působím od léta 2015. Díky svým spolupracovníkům i dobrovolníkům jsem mohl velmi dobře navázat na tradici pastorace mládeže v naší arcidiecézi. Společně jsme však přijali výzvu nejen udržovat to, co bylo osvědčené v minulosti, ale hledat nové cesty a způsoby doprovázení mladých, které by odpovídaly jejich současným potřebám. S velkou radostí vidím, jak se rozvíjejí projekty Arcidiecézního centra mládeže. Mladí lidé mají obrovský potenciál, Bůh s nimi má velké plány a já jsem Bohu opravdu vděčný za to, že je na cestě víry mohu doprovázet.”