Jak slavit SDM

Desítky let se mladé generace setkávají s biskupy v diecézích a slaví Světový den mládeže na diecézní úrovni. Papež František schválil 22. dubna 2021 nový dokument, který reflektuje důležitost a význam diecézního dne mládeže, zve ke společnému zapojení a doprovázení mladých lidí. Dokument si můžete přečíst zde.

Příprava a slavení SDM není jen úkolem diecézních center mládeže, ale každého věřícího, každé farnosti, každé řehole či hnutí, spolku nebo jiné organizace v dané diecézi. Přiložme ruce k Božímu dílu, ať metodou synodality vytváříme podmínky, kdy mladí zakusí živou víru, opravdové svědectví a dobrou formaci pro své osobní rozhodnutí následovat Ježíše Krista. Budeme vděční za vaše návrhy a podněty!