TMM – týden modliteb za mladé

V týdnu před Slavností Ježíše Krista Krále, tedy od 14. do 21. listopadu 2021, proběhne „Týden modliteb za mládež“, který je vyhlášen našimi otci biskupy. Modleme se společně za mladé a nesme se tak vzájemně v modlitbě. Můžete se modlit třeba tuto modlitbu:

Bože, náš Otče, děkujeme Ti za naději, kterou lidstvu dáváš skrze mladé lidi. Děkujeme za dar jejich života, touhu po lásce a pravdě. Prosíme Tě o dar rozlišování pro ně – ať dovedou rozpoznat dobro a zlo. Dej jim dar síly a ctnost statečnosti, ať dokážou zlo odmítnout a dobro volit. Pomáhej nám být jim pravdivými svědky evangelia a vytrvale je podporovat na jejich životní cestě. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Je také možné zařadit třeba při mši svaté přímluvu následujícího znění:

Prosíme o dary Ducha svatého pro všechny mladé lidi – ať vytrvalou spoluprací s ním rozvíjejí své dary a najdou své místo v církvi.

Můžete si stáhnout kartičku s modlitbou nebo můžete mrknout na dvě videa otce Tomáše Holuba: video pro mládež a video pro rodiče a prarodiče.