Ekonomika papeže Františka

Iniciativa založená papežem Františkem v roce 2019, sdružující mladé lidi s touhou po spravedlivější, inkluzivnější a bratrštější ekonomice, která nikoho nevylučuje, ale naopak o všechny pečuje.

Česká a slovenská větev vycházející z Hnutí Fokoláre je napojena na celosvětovou síť národních skupin, které se po 2-letém odkladu z důvodu pandemie plánují setkat v italském Assisi na celosvětovém setkání Františkovy ekonomiky společně s papežem.

Pokud vás projekt zaujal, můžete si stáhnout plakátek.

Pro účast je nutné se registrovat přes oficiální formulář (do 31.3). Koordinátoři v rámci české a slovenské skupiny chtějí být navzájem v kontaktu, proto vytvořili druhý formulář, který ti, kdo se plánují Assisi 2022 účastnit, mohou vyplnit.