Týden modliteb za mládež 13.-20. 11.

Mariino ,,ANO BOHU” je zásadní součástí biblického úryvku, který nám papež František pro letošní rok předkládá: ,,Maria se vydala na cestu a spěchala.” (Lk 1,39). Bez ,,ANO BOHU” by Maria neměla kam spěchat nebo by možná spěchala, ale jinou než Boží cestou. 

Týden modliteb za mládež je přípravou na diecézní nebo vikariátní / děkanátní setkání v České republice a je pozváním tento čas využít právě k modlitbě. Krom toho je příležitostí pro to také o modlitby prosit, protože bez odevzdání se Bohu, načerpání v Jeho přítomnosti a Boha samotného je vlastně zbytečné se o cokoliv snažit. 

Bez ,,ANO BOHU” budeme možná spěchat za dobrými věcmi, ale my jsme povoláni spěchat za Božími věcmi a potom s velkou radostí ohlašovat evangelium. Prosme Boha, abychom zakusili milost dát všechno do Jeho rukou, nespoléhali na své síly, nebáli se vykročit a spěchat. Prosme i o to, aby všichni, pro které setkání v diecézích připravujeme, měli opravdu vnímavé srdce pro Boží plány, které si pro každého Bůh s Láskou vysnil. 

Plakátek si můžete stáhnout zde.