SDM 19. 11. 2022 program

Letošní SDM a při jeho příležitosti setkání mladých lidí v naší arcidiecézi se již nezadržitelně blíží! Srdečně zveme všechny mladé lidi ve věku 12-24 let!

Setkání se uskuteční v sobotu 19. 11. 2022 v Salesiánském středisku mládeže v Praze Kobylisích. V rámci setkání od 9:00 připravujeme společný program a skupinky, po obědě workshopy a slavení eucharistie v 17:00. Letošním mottem je papežem Františkem vybraný biblický verš: „Maria se vydala na cestu a spěchala.“ (Lk 1,39) Podrobné informace i harmonogram budou zveřejněny během podzimu na webu a fb adcm.

Harmonogram setkání:

  • 9:00 registrace a příchod účastníků
  • 9:30 společný program, modlitba a katecheze otce arcibiskupa
  • 11:00 hra ve skupinkách
  • poté oběd
  • 13:30 první blok workshopů
  • 15:00 druhý blok workshopů
  • 17:00 slavení eucharistie s otcem arcibiskupem
  • poté afterparty a neformální setkání

Plakátek si můžete prohlédnout zde. Přijďte a pozvěte taky své přátele a známé!

Můžete také shlédnout video pozvánku otce arcibiskupa na fb nebo na ig.

Účastnický příspěvek (který zahrnuje veškerý program a také oběd) je 200 Kč. Jako u dalších akcí platí to, že pokud by pro někoho byl tento příspěvek překážkou účasti, je možné domluvit slevu nebo jeho úplné prominutí.