Seminář Život v Duchu pro mladé

O co jde: formační kurz k oživení víry kombinující osobní modlitbu, setkání s chválami, přednáškami a skupinkami a několik společných modliteb.

Kdy: od 16. 2. do 1. 6. 2023, každý čtvrtek od 19 do 21 hodin
(s výjimkou 16. 3. – jarní prázdniny a 6. 4. – Zelený čtvrtek)

Kde: Domov mládeže KDS, Černá 14, Praha 1

Přihlášky: do 31. 1. 2023 zde. Plakátek: zde.

Za organizační tým
Pavla Petrášková, Alžběta Barošová, Pavla Strettiová, viz také web cho.