Ohlédnutí za letošním SDM

V sobotu 19. listopadu se uskutečnilo SDM (Světový den mládeže) také v pražské arcidiecézi, a to v Salesiánském středisku v Praze-Kobylisích. Setkání se po všech stránkách velmi vydařilo.

Do setkání jsme vstoupili společnou modlitbou, při které zazněl biblický úryvek o navštívení (Lk 1,39-56). Vlastní téma jsme mohli promýšlet díky dopolední katechezi otce arcibiskupa a příležitost stmelit se a poznat nové lidi jsme měli při společné hře. Po výborném obědě a chvíli posezení v kavárně následovaly dva bloky workshopů a celé setkání završilo společné slavení eucharistie, které předsedal otec arcibiskup. Celé setkání provázeli dvě mladé moderátorky a skvělá kapela.

Velmi pozitivně překvapeni jsme byli z účasti, celkem se setkání zúčastnilo 186 mladých, z toho 35 se také podílelo na nějaké službě nebo aspoň dílčí pomoci.

Můžete se mrknout na pár fotek …

… a již se těšit na příští rok. Nezapomeňte si zapsat do diáře, 25. 11. 2023!