TMM – Týden modliteb za mládež

V týdnu před Slavností Ježíše Krista Krále, tedy od 19. do 25. listopadu 2023, proběhne „Týden modliteb za mládež“, který je vyhlášen našimi otci biskupy. Modleme se společně za mladé a nesme se tak vzájemně v modlitbě. Můžete se modlit třeba tuto modlitbu:

Dobrý Otče,
prosíme Tě, vylej svého Svatého Ducha
na všechny mladé lidi
a dej jim poznat svou lásku,
kterou je nekonečně miluješ.
Daruj jim nový pohled na Tvou dobrotu
i Tvůj pohled na ně samotné.

Otče, prosíme Tě dej,
ať se mladí lidé nebojí
vykročit na cestu s Tebou,
ať naslouchají Tvému Svatému Duchu
a svým životem září a vydávají svědectví
mezi svými vrstevníky
o Tobě a životě s Tebou.
Amen.