Pouť na Svatou Horu 3.-4. 5. 2024

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA PROGRAM 3. 5. VE SLIVICI a PŘIHLAŠOVÁNÍ NA OBĚD 4. 5. NA SVATÉ HOŘE

Letošní pouť za povolání se uskuteční v sobotu 4. 5. 2024 již tradičně na Svaté Hoře u Příbrami. Pro mladé středoškolského a vysokoškolského věku však bude připraven duchovní program, zaměřený na téma povolání, již v pátek 3. května v podvečer v areálu fary ve Slivici (Slivice, 262 31 Milín). Srdečně na něj zveme! Po tomto programu, při kterém bude duchovní slovo, společná modlitba, sdílení ve skupinkách, neformální čas sdílení, a po přespání v areálu slivické fary společně půjdeme na Svatou Horu, kde pouť vyvrcholí slavením eucharistie v 11:30. Při ní otec arcibiskup přijme bohoslovce naší arcidiecéze mezi kandidáty jáhenství a kněžství.

S sebou: spacák, případně karimatku, věci osobní potřeby k pouti, Bibli, něco k snědku na páteční večer, sobotní ráno a dopoledne, a bezinfekčnost.

Program: pro horlivce možnost zúčastnit se v pátek 3. 5. adorace v 17:00 a mše svaté v 18:00 ve slivickém kostele sv. Petra, poté čas neformálního setkání a občerstvení, společný program k pouti začne ve 20:00.

Přihlašujte se: prosíme nejpozději do 1. 5. 2024 zde.

Plakátek si můžete stáhnout zde.